Structuur: het hoe en waarom van dagritmekaarten

De meesten van jullie hebben ze ongetwijfeld al voorbij zien komen: de dagritmekaarten die ik ontwikkelde samen met Pauline Oud. Er werd door jullie massaal en enthousiast op gereageerd! Voor wie er niet bekend mee is of voor wie er gewoon meer over wil weten vandaag een artikel over het belang en gebruik van dagritmekaarten.

Rust en ruimte

Vorig jaar, toen ik nog werkzaam was al peuterjuf, schreef ik al een blog over het belang van structuur op je groep en de rol die dagritmekaarten daarin spelen. Ik zag bij mijn voorganger dat de kaarten standaard op het bord hingen, maar dat er nooit in gewisseld werd en, nog belangrijker, dat er geen aandacht aan werd besteed met de kinderen. Een gemiste kans, zowel voor de kinderen als voor jezelf, want juist het benoemen van de afbeeldingen en het dagritme kan zo ontzettend veel rust en ruimte brengen in je groep.

Houvast

Vanuit mijn ervaring als leerkracht, maar ook als moeder weet ik hoe belangrijk structuur en een duidelijk ritme zijn voor (jonge) kinderen. Mijn oudste zoon hecht er enorm veel waarde aan. Hij heeft heel veel behoefte aan duidelijkheid en de dagritmekaarten bieden hem, zowel thuis als op school, een belangrijke houvast.

Als kleuter was het eerste wat hij deed bij binnenkomst in de klas de kaarten bekijken. Super goed natuurlijk want zo wist hij wat er komen ging en creëerde hij voor zichzelf een stukje rust. Als je bang moet zijn voor wat er komen gaat gebruik je daarvoor heel veel energie die je niet kunt steken in spelen en leren. Dagritmekaarten zijn dus een belangrijk middel om rust en ruimte te scheppen voor kinderen zodat zij alle tijd hebben om zich vrij te ontwikkelen.

Zelfvertrouwen

Met dagritmekaarten geef je kinderen inzicht in de structuur van de dag. Als je deze maar vaak genoeg herhaalt (dagelijks) gaan kinderen zich steeds zekerder voelen en zullen ze jouw ondersteuning en de steun van de afbeeldingen steeds wat meer los kunnen laten. Dankzij de voorspelbaarheid van hun dagen voelen ze zich zekerder en kunnen ze zich vrijer bewegen binnen de geboden structuur.

In de klas én thuis

We kennen dagritmekaarten natuurlijk vooral vanuit het onderwijs en de kinderopvang. Maar uit de reacties die we op deze nieuwe set kregen is wel gebleken dat veel van jullie ze ook thuis graag gebruiken. Voor gastouders is een set als die van Pauline, die niet is gebonden aan een methode, een perfecte optie en ook wanneer je als ouder thuis zelf te maken hebt met een kind dat veel structuur nodig heeft, bieden dagritmekaarten uitkomst.

Zorg dat ze een vaste plaats krijgen in huis of in je lokaal, op ooghoogte voor de kinderen en start je dag steevast met het bespreken van je structuur. Je zult al heel snel merken dat er rust ontstaat, dat kinderen zelf al gaan kijken wat er op het programma staat en dat ze ook tussendoor gemakkelijk op de kaarten teruggrijpen. Het is even wat tijd en energie investeren, maar die verdien je uiteindelijk dubbel en dwars terug!

Foto’s: (c) Pauline Oud

Lees ook: Pauline’s Peuter Plan – spelend leren met prentenboeken

Tip: een mooi planbord voor je kaarten koop je bijvoorbeeld bij Hema of bol.com